Asbest verwijderen kosten

asbest verwijderen kosten
Asbest in huis is natuurlijk geen pretje. Iedereen weet dat asbest schadelijk is voor de gezondheid en daardoor is verwijdering van het asbest zeker gewenst. Helaas zijn hier natuurlijk wel kosten aan verbonden.

De stappen moeten ondernomen worden bij het verwijderen van asbest

Vanwege het feit dat asbest een gevaarlijke stof betreft zijn er strenge regels opgesteld met betrekking tot het verwijderen hiervan. Indien men zich niet houdt aan deze afspraken kan het erg gevaarlijk zijn om het asbest te verwijderen. In eerste instantie moet er een asbestinventarisatie gemaakt worden.Uit dit rapport komt naar voren of het asbest verwijderd dient te worden, of u dit zelf mag doen of u dit moet laten uitvoeren door een professional. Indien u toestemming krijgt om het zelf te doen is het alsnog verstandig om naar de kosten te kijken van het inschakelen van een professional. Er zijn natuurlijk altijd risico’s aan verbonden. De laatste stap is het asbest afvoeren en storten op een daarvoor bestemde stortplaats.

Wat zijn de kosten per stap?

Onderstaand een overzicht van de kosten per stap. 1. De asbestinventarisatie. 2. het verwijderen en 3. het afvoeren en storten van asbest.

Asbestinventarisatie

Vanwege de verschillende opties per stap is het niet mogelijk om één bedrag te noemen als het gaat om de kosten die komen kijken bij het verwijderen van asbest. Zo brengt het laten opmaken van een asbestinventarisatie rapport al kosten met zich mee, maar er zijn verschillende instanties die een dergelijk rapport kunnen opmaken. Bovendien zijn er verschillende types rapporten welke gemaakt kunnen worden. Er zijn verschillende factoren die hierbij dus een rol spelen, maar voor deze eerste stap moet u al snel denken aan een bedrag tussen de €250,- tot €450,-.

asbest verwijderen prijzen

Verwijderen van asbest

Aan de hand van het rapport wordt de vervolgstap bepaald. Bij een grotere hoeveelheid asbest is het noodzakelijk om melding te maken bij de gemeente of om een vergunning aan te vragen. De kosten hiervoor verschillen per gemeente, dit kunt u dus het beste navragen bij de desbetreffende gemeente. Bij het daadwerkelijk verwijderen van het afval kunt u een prijsafspraak maken met een vakman. Indien u het zelf wenst te verwijderen dan betaalt u natuurlijk geen manuren, maar houdt er wel rekening mee dat u in dat geval beschermende kleding, een masker, handschoenen en een asbestzak dient aan te schaffen.

Asbest afvoeren en storten

Aan het afvoeren en storten van het asbest zijn ook kosten verbonden. Het is niet in alle gevallen toegestaan om het zelf te vervoeren waardoor er dus kosten voor transport bij komen kijken. Ook voor het storten geldt weer dat dit per gemeente verschilt. Bovendien is het niet in iedere gemeente mogelijk om asbest te storten. Gemiddeld komt het op ongeveer een bedrag van €20,- tot €25,- per 100 kilo. Alles bij elkaar komen de totale kosten voor het verwijderen van asbest minimaal uit op €1.500,-.

Bent u op zoek naar een specialist voor het verwijderen van asbest? Kijk dan op de website van Dekkerbv.nl, specialist in het verwijderen van asbest.