Wat is een dakinspectie?

Daklekkage voorkomen
Net als ieder ander onderdeel van uw huis, heeft ook uw dak onderhoud nodig. Het doorstaat weer en wind en daardoor kan slijtage of een andere vorm van achteruitgang optreden. U doet er daarom goed aan om eens in de zoveel tijd een dakinspectie te laten uitvoeren. Aan de hand van een dakinspectie komt u erachter of er een reparatie nodig is, en kunt u tevens maatregelen nemen om toekomstige reparaties te voorkomen.

Regelmatig een dakinspectie

Het is aan te raden om eens in de 5 jaar een dakinspectie te laten uitvoeren. Hiertoe neemt u contact met een specialist en geeft u aan om wat voor type dak het gaat. Zo heeft het ene huis een platdak, terwijl de ander met dakpannen belegd is. Bovendien is een dak meer dan alleen de bovenkant. Ook uw kozijnen en dakgoten doorstaan dezelfde omstandigheden als de rest van het dak en kunnen daarom deel uitmaken van een dakinspectie.

Wat er geïnspecteerd wordt

Afhankelijk van de grootte van de dakinspectie, kunnen er een aantal zaken onderzocht worden. Allereerst kan de staat van de bedekking van uw dak bepaald worden. Daarbij wordt er onder meer gekeken naar de naden en verbindingen die over uw dak lopen, evenals naar eventuele breuken of andere schade als gevolg van onder meer vorst. Ook de verbinding met en de staat van de schoorsteen kan onderzocht worden. De afvoer van hemelwater is eveneens een belangrijk aspect van de dakinspectie. Hierbij wordt niet alleen het dak zelf bekeken, maar ook de staat van uw regenpijpen. Tot slot kunnen ook problemen opgespoord worden met kozijnen, ramen en lichtkoepels.

Voorkomen van lekkages

Een van de belangrijkste redenen om een dakinspectie te laten uitvoeren is het voorkomen van lekkages. Als gevolg van een lekkage kan er soms onuitwisbare schade aan en om uw huis ontstaan. De staat van uw dak is hierbij van enorm belang. Indien uw platdak of dakpannen beschadigd zijn, kunnen er plekken ontstaan waar water doorheen kan lekken. Ook onjuiste verbindingen met het zink op uw dak, bijvoorbeeld rondom de dakgoten of de schoorsteen, kan lekkage als gevolg hebben. Ook kan er zich vuil ophopen, zoals bladeren. Als u dit niet eens in de zoveel tijd laat verwijderen, dan kan dit een enorme druk opleveren voor uw dak met mogelijk lekkage als gevolg.

Specialisten

Vooral in de herfst en in de winter neemt de noodzaak van dakinspectie toe. Met een toename van (winterse) neerslag, moet uw dak in deze maanden relatief veel doorstaan. Door een afspraak te maken met een specialist kunnen alle knelpunten van uw dak aan het licht komen. Ook voor een dakinspectie geldt: voorkomen is beter dan genezen. Gelukkig zijn er veel specialisten te vinden in iedere gemeente om u van advies en, waar nodig, van hulp te voorzien als het gaat om dakinspecties.

Wilt u lekkage voorkomen? Maak dan gebruik van de service van Joslaan.nl, specialist in daklekkage en dakgoten. Het bedrijf biedt een kosteloze dakinspectie aan.